Rioolinspectie

Loodgietersbedrijf van de Sande BV & Rioolservice Zuidplas heeft ook rioolinspectie in hun capaciteiten zitten. Er kunnen twee soorten rioolinspectie uitgevoerd worden. Rioolinspectie, dus ook het onderhoud van het riool, is van groot belang om het riool goed te laten blijven werken, zodat iedereen er zonder problemen gebruik van kan blijven maken.

Twee manieren van inspectie
Rioolinspectie kan door Loodgietersbedrij van de Sande BV & Rioolservice Zuidplas op twee manieren voor u geregeld worden. De eerste manier is rioolinspectie door middel van camera’s. Er wordt een camera in het riool gelaten. Deze camera kan alle kanten op bewegen. Zo kan het hele riool bekeken worden. Is het riool bij de ene toegang bekeken, dan kan er aan de volgende toegang begonnen worden.
De tweede manier van inspectie is rioolinspectie door middel van rook. Door rook in het riool te laten kunnen de kleinste scheurtjes en gaatjes ontdekt worden. Deze schades laten rook door. De inspectiemethode met rook helpt bij het vinden van lekkages en veroorzakers van stankoverlast die voor het oog niet zichtbaar zijn.  Bij rioolinspectie door middel van rook hoeven er geen muren, vloeren of straten opengebroken te worden. Dit is een groot voordeel en voorkomt overlast in de omgeving.

Acties na inspectie
Na de inspectie, met rook of met een camera, kunnen er verschillende stappen ondernomen worden. Zijn er geen bijzondere situaties gevonden dan hoeft er geen vervolgstap genomen te worden. Zijn er wel bijzondere situaties gevonden dan ligt het aan de situatie welke vervolgstap er genomen dient te worden. Hier zal Loodgietersbedrijf van de Sande BV & Rioolservice Zuidplas u in bijstaan. Enkele voorbeelden van vervolgstappen zijn rioolreiniging en rioolontstopping.